Rijkspolitie - Algemene Verkeers Dienst

ALEX '70: De AVD meldkamer te Driebergen in 1970

foto: Nationaal Archief

ALEX

Tot 1993 had Nederland een Gemeente- en Rijkspolitie. De autosnelwegen vielen onder de Algemene Verkeers Dienst (AVD) van de Rijkspolitie. Deze surveilleerde onder andere met de beroemde Porsches. Communicatie met de meldkamer in Driebergen verliep via het “Alex”-netwerk wat zijn naam te danken heeft aan de Alexanderkazerne te Den Haag waar de AVD haar bestaan is begonnen. Het net bestond uit een aantal gekoppelde mobilofoon kanalen in de 80 MHz band met zenders op diverse plaatsen in het land. De wegenwacht en Marechaussee hadden ook een mobilofoonpost op het netwerk voor snelle terugkoppeling bij grote incidenten. En ook de beveiliging van het Koninklijk Huis was af en toe te horen bij uitstapjes van de koninklijke familie.

 

In de jaren '90 werden de Porsches vervangen door Volvo’s en kwam er een geavanceerder mobilofoon netwerk met selectieve oproep. Dit nieuwe net werd toepasselijk “Alex 90” genaamd en werkte in de 469 MHz band. De mobilofoon schakelde automatisch naar het sterkst ontvangen kanaal d.m.v. een datasignaal. Die datariedel was in het begin een ramp voor de scannerluisteraar, maar al snel kwamen er speciale “data-killers” op de markt, een printje wat het datasignaal uit de audio filterde zodat alleen spraak hoorbaar was.

 

Peter

Naast “Alex” heeft ook het “Peter”-netwerk bestaan. In eerste instantie bedoeld voor de Cessna’s en heli’s van de Rijkspolitie maar al snel gebruikt als landelijk inmeld- oproep- en koppelkanaal. Het net bestond uit 1 frequentie met meerdere zenderplaatsen en werkte op PVD kanaal 868 (86.8750 MHz). Via dit net waren ook regelmatig landelijke politieteams te horen die elkaar via de onderlinge kanalen niet meer konden bereiken en zo weer contact zochten.

In de jaren 90 werd het Peter-net omgebouwd tot Interim Landelijk Mobilofoonnet (ILM) en als zodanig gebruikt tot de invoering van C2000 in de loop van 2005.

Hieronder 2 fragmenten van het ALEX-70 netwerk, opgenomen via een scanner. Op de achtergrond zijn af en toe piepjes te horen van het semafoonnetwerk wat net boven de ALEX kanalen zat en vaak storing veroorzaakte.

Hieronder een fragment van het Alex 90 netwerk met communicatie over een ongeval, waarschijnlijk veroorzaakt door een schrikreactie en plotseling remmen bij het zien van een radarauto.

Alex 90: Aanrijding op de A4 omgeving Hoofddorp

Alex 90: 2 korte fragmenten over een bestuurster door het lint en iets over een Maserati  (Met dank aan Peter)

Peter netwerk: De Alex 1188 meld zich in...

Peter netwerk: Mobilofoonkoppeling met de LifeLine1 in het  ILM-tijdperk.