Frequenties: wie zat waar

Behalve de politie was er nog veel meer op de scanner te ontvangen. Vooral na de komst van de “computerscanner” kon men zelf de banden afzoeken en viel er veel te beluisteren. Tussen de jaren ‘60 en 2000 werkten talloze bedrijven met mobilofoons of portofoons; koeriersdiensten, bewakingsdiensten, rijscholen, taxi’s, energiebedrijven etc.

Vaak was het zo druk dat frequenties gedeeld moesten worden met andere bedrijven. Frequenties werden toegewezen door de Radio Controle Dienst (tegenwoordig Agentschap Telecom) volgens een rasterkaart.

Alle frequenties waren in blokken over 9 rasters verdeeld en elk raster werd steeds hergebruikt na 60 km. Hieronder een overzichtje van het gebruik van de frequentiebanden in de afgelopen decennia.

_______________________________

75.2150 ~ 75.7125 MHz

In deze band waren de mobilofoons van de Wegenwacht te beluisteren. Het netwerk was in gebruik vanaf de jaren '60 tot eind jaren '80.

_______________________________

81.2800 - 81.9200 MHz

Het mobilofoon netwerk van de Koninklijke Marechaussee bestond uit 12 kanalen. Op Kanaal 12 zat het landelijk (verkeers)netwerk in Driebergen met de roepnaam “nul-acht”.

Gebruikt tot de overgang naar C2000 in 2006.

_______________________________

85.0500 - 86.0500 MHz

PTT landelijk mobilofoonnet, een voorloper van de autotelefoon-netwerken. Men kon via de vaste telefoon verbinding maken met een mobilofoon-gebruiker d.m.v. een telefoniste. Gebruikt vanaf 1967 tot 1980.

_______________________________

84.0000 - 87.1000 MHz

Politie mobilofoons, gebruikt tot de overgang naar C2000. Ook in gebruik geweest bij diverse gevangenissen. Deze kanalen waren ook op een normale FM radio te ontvangen als je de afstemschaal helemaal naar links draaide.

_______________________________

118.000 - 138.000 MHz

Civiele luchtvaartband, nog steeds in gebruik.

_______________________________

144.000 - 146.000 MHz

Radio zendamateurs, nog steeds in gebruik.

_______________________________

146.0100 - 147.1100 MHz

In de jaren 90 de zaten hier de zogenaamde "Rampen-kanalen" in alle breedband-mobilofoons van brandweer en GGD.

_______________________________

149.1125 - 155.9875 MHz

Tussen de jaren ‘70 en 2000 zaten in deze band talloze particuliere bedrijven en taxi's en gemeentelijke bedrijven Nu nog sporadisch gebruikt voornamelijk door bouwbedrijven.

_______________________________

153.0125 - 153.7125 MHz

Vanaf 1980 het 1e autotelefoon-net (ATF 1), waarmee je kon bellen zonder tussenkomst van een centrale of telefoniste. Het werd gebruikt tot midden jaren 90. In de laatste jaren alleen nog door binnenvaartschippers.

_______________________________

154.0875 - 154.4375 MHz

Het Douane netwerk had 9 kanalen en was in gebruik vanaf de jaren 70 tot eind jaren 80. Daarna gebruikte men het landelijke Traxys-netwerk tot de overgang naar C2000. Op sommige kanalen werd ook met crypto gewerkt door de Douanerecherche of FIOD.

_______________________________

154.4625 - 155.5875 MHz

Voornamelijk Openbaar Vervoer: De Esofoon werd gebruikt bij de streekvervoerders. De grote steden hadden een eigen netwerk. Gebruikt vanaf de jaren '70 tot '90.

_______________________________

156.0000 - 158.0000 MHz

Marifoonband t.b.v de scheepvaart. Nog steeds in gebruik.

_______________________________

158.5500 - 159.0700 MHz

Tussen pakweg 1975 en 2000 voornamelijk taxibedrijven. Tegenwoordig gebruiken deze bijna allemaal apps en datasystemen.

_______________________________

160.6000 - 162.6000 MHz

Marifoonband t.b.v de scheepvaart. Nog steeds in gebruik.

_______________________________

162.6100 - 163.8500 MHz

Voornamelijk Gemeentelijke Instanties en Energiebedrijven

Deze zijn inmiddels zo goed als allemaal overgestapt op de smartphone.

_______________________________

164.0100 - 173.9900 MHz

Tussen de jaren ‘70 en 2000 vele bedrijfs mobilofoons en portofoons. Vanwege de opkomst van de smartphone nu nog slechts sporadisch gebruikt.

_______________________________

166.6100 - 166.7700 MHz

De Spoorwegpolitie was vroeger een zelfstandig onderdeel van N.S. De CMK zat in Utrecht en had beschikking over 9 kanalen, met steunzenders op grotere stations waar de SpoPo een politiepost had. Gebruikt tot de overgang naar C2000.

_______________________________

166.4500 - 167.1700 MHz

Nederlandse Spoorwegen; stations- en rangeerdiensten. In 2020 zijn deze allemaal overgestapt op Push-to-talk via Cellular (PoC).

_______________________________

167.6500 - 168.0700 MHz

GGD en Brandweer mobilofoons. Gebruikt vanaf eind jaren ‘70  tot de overgang naar C2000. Beiden hadden hun eigen netwerk met kanaal 10 (167.80 MHz) als gemeenschappelijk rampenkanaal. De brandweer gebruikt tegenwoordig nog steeds analoge portofoons voor onderlinge communicatie  tijdens inzetten.

_______________________________

171.0500 - 171.7300 MHz

Nederlandse Spoorwegen (idem als 166.4500 - 167.1700)

_______________________________

171.7100 - 172.5100 MHz

Politie ME onderling. Deze kanalen werden in de jaren 80 en 90 ook regelmatig gebruikt door de recherche en soms ook door parkeerpolitie en stadswachten.

_______________________________

177.0000 - 179.0000 MHz

Luchthaven Schiphol: het 1e trunkingnet werd in de jaren '80 in gebruik genomen. Bijna alle op de luchthaven werkzame bedrijven en diensten maakten er gebruik van. Hiervoor waren speciale AEG portofoons in omloop bijgenaamd “blauwe baksteen”.

_______________________________

420.0000 - 424.0000 MHz

Traxys-netwerk. Dit was een landelijk trunking-netwerk van de PTT (KPN). Gebruikers konden via een abonnement spraakdiensten afnemen. Gebruikt vanaf 1988 tot 2005. Daarna overgenomen door het Belgische Entropia en omgebouwd naar een digitaal Tetranetwerk.

_______________________________

425.0125 - 429.9875 MHz

Vanaf de jaren '90 zaten hier vele analoge trunkingnetwerken zoals Rijkswaterstaat, Traxys-Schiphol en de Rotterdamse haven. Tegenwoordig zijn vrijwel uitsluitend tetra netwerken actief in deze band.

_______________________________

430.000 - 440.000 MHz

Radio zendamateurs, nog steeds in gebruik.

_______________________________

440.000 - 450.000 MHz

Voornamelijk militair gebruik. Portofoons en Trunkingnet KMAR Schiphol in de 448/449 MHz. Hier zaten ook speciale recherchediensten met DVP (crypto) tot de ingebruikname van C2000.

_______________________________

455.750 - 458.7100 MHz

Bedrijfscommunicatie, meestal portofoons in de bouw, beveiliging en verkeersregelaars. Deze worden nog steeds gebruikt, tegenwoordig ook digitaal.

_______________________________

461.0000 - 465.0000 MHz

Het 2e analoge autotelefoon-netwerk (ATF2) gebruikt vanaf 1985 tot oktober 1999. Voornamelijk gebruikt door bedrijven, en de rich & famous. Tegenwoordig wordt deze band gebruikt voor evenementen en digitale communicatie.

_______________________________

466.4900 - 469.0500  MHz

Politie portofoon netwerken. Gebruikt tot de overgang naar C2000 in 2006.

_______________________________

467.7000 - 468.1000 MHz

NS telerail; contact tussen machinist en verkeersleiding. Gebruikt van 1980 tot 2007, waarna men overstapt op GSM-rail. Tegenwoordig worden enkele van deze frequenties gebruikt voor evenementen en tijdelijk gebruik.

_______________________________

469.0700 - 469.4300 MHz

Het landelijke “ALEX 90” netwerk van de Algemene Verkeers Dienst (AVD) van de Rijkspolitie te Driebergen. Gebruikt tot de overgang naar C2000.

_______________________________

469.6300 - 469.7900 MHz

Het 2e mobilofoon netwerk van de Wegenwacht, gebruikt vanaf eind jaren 80 tot de overgang naar het GSM netwerk ergens na 2000.

_______________________________

935.0000 - 959.0000 MHz

ATF3. Het laatste analoge autotelefoon-net. Voor het eerst met handzame telefoons. Gebruikt vanaf 1989 tot1999, wanneer alle gebruikers overgestapt zijn op het digitale GSM netwerk.