Lijn 171 van Centraal Nederland in het Esofoon tijdperk.

Foto: busbrief.nl

Een combofooon in een streekbus.

Tramlijn 10 in brand gevlogen tijdens de ontruiming van kraakpand Lucky Luik (1982)

Nieuwe Combino tram - lijn 5 richting Amstelveen

 

Nederlandse Spoorwegen

Op grotere stations en rangeerterreinen wordt vaak van portofoons gebruikgemaakt door NS-personeel en rangeerdiensten. Op de stations Amsterdam CS, Amersfoort, Rotterdam CS en Eindhoven CS werd een analoog Motorola smartnet (trunkingnetwerk) gebruikt. Deze netwerken waren met trunkingscanners zoals de BC346XT goed te volgen (zie filmpje rechts)

Inmiddels zijn de smartnetjes alweer vervangen door digitale systemen van Kenwood. Rechts een opname via de BC346XT trunkingscanner.
Hieronder een  korte opname van het Smartnet op Rotterdam CS

Openbaar vervoer

GVB Amsterdam

De stedelijke openbaar vervoerbedrijven maakten vroeger gebruik van eigen netwerken de VHF band rond de 155 Mhz. Het GVB beschikte over een 5-tal kanalen voor de tram, busdienst en ondersteunende taken/inspectie. Noodoproepen waren ook al mogelijk, de mobilofoon bleef dan open staan voor een bepaalde tijd zodat de centraalpost kon meeluisteren met wat er in de tram of bus gebeurde.

 

Hieronder een fragmentje van een test-noodoproep op het tramkanaal.

Streekvervoer: Eso- & Combofoon

Vanaf de jaren '60 worden diverse streekbussen uitgerust met een mobilofoon voor contact met de centrale. Begin jaren 80 wordt een landelijk systeem ingevoerd: de ESO-foon. Bij het binnenrijden van een bepaald gebied moest de chauffeur handmatig een kanaal kiezen, de kanaalnrs. stonden op de halteborden aangegeven. Met de aanwezige A- en B kanalen kon men contact maken met het dichtstbijzijnde centrale (CVL). Elke mobilofoon was voorzien van een unieke tooncode, zodat de centrale ook selectief kon oproepen. Onderling contact was ook mogelijk middels de kort-verkeer knop. Dit was het tijdperk van de piepjes en de riedeltjes die je als busreiziger vaak kon meeluisteren.

 

In de jaren 90 wordt de ESO-foon vervangen door de Combofoon. Dit was een landelijk dekkend netwerk met automatische kanaalswitch en waarmee ook tekstberichten verstuurd konden worden. Na 2005 werd de Combofoon alweer vervangen door digitale systemen via de mobiele netwerken en met GPS plaatsbepaling. Maar met deze systemen is geen onderling contact (kort-verkeer) meer mogelijk. Sommige streekvervoerders hebben hun bussen daarom weer voorzien van een speciale kortverkeer mobilofoon.

 

Hieronder zijn enkele combofoon-fragmentjes te beluisteren, waaronder een klacht van een dove passagier, een zwartrijder en een noodoproep.

In 2000 wordt overgestapt op "Mob-2000" een MPT trunkingnetwerk voor alle onderdelen inclusief metro en veren. Dit netwerk zat in de 425-428 Mhz band en was wat lastiger te beluisteren. Door de dynamische kanaaltoewijzing werd per gesprek een andere frequentie gebruikt.

In 2017 wordt Mob-2000 vervangen door "Mob-Next" een digitaal tetra netwerk en helaas niet meer op een normale scanner mee te luisteren.

 

Onderstaand een fragment van het Mob-2000 mpt trunkingnetwerk: